Dyrektor Zarządzajacy

Walbrzych Permanent
  • Nadzór nad wszystkimi aspektami działalności przedsiębiorstwa i kierowanie nimi
  • Współtworzenie i realizacja strategii organizacji, budowanie silnej kultury

About Our Client

Klient jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży automotive

Job Description

Strategiczne planowanie i zarządzanie, współtworzenie i wdrażanie długoterminowych strategii, zgodnych z misją i wizją firmy. Monitorowanie postępów, wprowadzanie zmian, oraz dostosowywanie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Nadzór nad operacjami firmy, w tym nad działami takimi jak produkcja, sprzedaż, finanse i zasoby ludzkie. Zapewnienie efektywnego funkcjonowania tych obszarów i podejmowanie działań naprawczych w przypadku potrzeby.

Budowanie i utrzymywanie relacji, pełnienie roli ambasadora firmy, budowanie silnych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.

Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i monitorowanie wydajności pracowników. Motywowanie zespołu do osiągania celów i rozwijanie potencjału pracowników.

Nadzór nad finansami organizacji, planowanie finansowe, budżetowanie i kontrola kosztów. Monitorowanie wskaźników finansowych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rentowności i efektywności firmy.

Rozwój biznesu i innowacje, identyfikowanie nowych możliwości biznesowych, analiza trendów rynkowych i wprowadzanie innowacji.

Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością firmy. Zapewnienie przestrzegania przepisów i norm prawnych oraz dbanie o etykę i zgodność działań organizacji.

The Successful Applicant

Udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub dyrektorskich w branży produkcyjnej oraz sukcesy w osiąganiu celów biznesowych, budowaniu strategii i prowadzeniu organizacji.

Inspirujący lider, który potrafi motywować i zarządzać zespołem. Umiejętność budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, rozwijania talentów i tworzenia efektywnych struktur organizacyjnych.

Umiejętność myślenia strategicznego i analizowania rynku, opracowywania długoterminowych celów i strategii biznesowych, a także dostosowywanie ich do zmieniających się warunków rynkowych.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne zarówno z zespołem zarządzającym, jak i z innymi interesariuszami, takimi jak inwestorzy, partnerzy biznesowi i media.

Zorientowanie na osiąganie wyników i sukcesów biznesowych. Umiejętność podejmowania trudnych decyzji, zarządzania ryzykiem i osiągania wyznaczonych celów.

Umiejętność zarządzania zmianą i adaptacji do dynamicznych warunków rynkowych. Otwartość na innowacje i gotowość do wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji

Preferowane doświadczenie w motoryzacji, zrozumienie specyfiki rynku, trendów oraz konkurencji.

What's on Offer

Wpływ na strategię i rozwój firmy.
Konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system bonusowy
Dynamicznie rozwijająca się organizacja.
Możliwość rozwoju zawodowego i awansu.
Szansa na tworzenie i realizację innowacyjnych projektów.

Contact
Sebastian Szurek
Quote job ref
JN-052023-6055327

Job summary

Function
Operational & General Management
Subsector
Operational & General Management Subsector
Industry
Industrial
Location
Walbrzych
Contract type
Permanent
Consultant name
Sebastian Szurek
Job reference
JN-052023-6055327

About Page Executive

Page Executive are inclusive Recruiters and Hirers, as reflected in our Clear Assured Platinum Standard Accreditation from the Clear Company. We are passionate about attracting diverse talent and are committed to ensuring our processes are inclusive and supportive.